HR29 klubben blev stiftet i 1987 og tæller i dag ca. 50 medlemmer.

For at blive medlem, kræver det selvfølgelig at man ejer en Hallberg-Rassy 29. Denne model bygges dog ikke længere, så det sætter jo nogle begrænsninger. 29'eren blev produceret i årene 1982 - 1994, og der blev i alt bygget 571 både, hvoraf ca. 90 i dag er danskejede.

Der afholdes generalforsamling hvert år skiftende mellem Jylland og Sjælland.

Der forsøges hvert år i Kristi Himmelfartsferien afholdt et træfstævne i Ballen havn på Samsø.


Formand

Boye Andersen
Gelskovvænget 32
5230 Odense M
tlf: 40 62 88 99

Email: boyeandersen@gmail.com

D319
Kasserer

Ole Hansen
Nordvangsalle 4c
8250 Egå
tlf: 20 41 32 30

Email: olehansen224@gmail.com

D197
Best. m.

Karsten Rasmussen
Guldblommevej 17
4000 Roskilde
tlf: 46 36 76 72

D141
Suppleant

Chresten Overbeck
Mosevej 4
3450 Allerød
tlf: 48 17 16 25

D297
Sekretær

Poul Wellejus
Havnegade 18
5300 Kerteminde
tlf: 65 32 23 43

Email: wellejus.poul@mail.dk

D305